Spoznajte najdôležitejšie faktory, ktoré vplývajú na vznik korózie

Kovové predmety sa často potýkajú s koróziou, ktorá ovplyvňuje nielen ich vzhľad, ale aj schopnosť plniť svoju funkciu. Poznáte faktory, ktoré doslova menia štruktúru kovových materiálov? Viete, že existujú jednoduché spôsoby, ako tomuto procesu predchádzať?

Spoznajte najdôležitejšie faktory, ktoré vplývajú na vznik korózie
(zdroj: unsplash.com)

Faktory vplývajúce na vznik korózie

Korózia je neželaný jav, ktorému časom, pod vplyvom poveternostných podmienok a pri kontakte s vodou a vlhkosťou podlieha väčšina kovov. Spája sa s chemickými zmenami, ktorých pôsobením sa poškodzuje povrchová štruktúra kovov a mení sa ich vzhľad. Jednou z najviditeľnejších foriem korózie je hrdzavenie teda vytváranie hrdze na povrchu kovového materiálu, čím sa k jeho pôvodnej farbe pridáva červenkavý až hnedastý odtieň.

Hrdza nie je samostatná chemická zlúčenina, ale vrstva oxidov, hydroxidov a železnatých solí, ktoré vznikajú oxidáciou železa a jeho zliatin. Oslabenie štruktúr kovových materiálov vzniká vplyvom nasledujúcich faktorov:

  1. Atmosférické zrážky, ako dážď alebo sneh, môžu obsahovať rôzne chemikálie a nečistoty. Vlhkosť z nich môže interagovať s kovovými povrchmi a spúšťať korózne reakcie.
  2. Vyššia vlhkosť ovplyvňuje rýchlosť koróznych procesov. Vlhkosť vo vzduchu zvyšuje pravdepodobnosť kondenzácie vody na kovových povrchoch, čo môže viesť k ich korózii.
  3. Znečistené životné prostredie sa prejavuje prítomnosťou rôznych chemických látok ako sú oxidy síry, oxidy dusíka a iné, tie môžu reagovať s povrchom kovov a vytvárať korózne produkty.
  4. Nedostatočná hladina pH má za následok príliš kyslé alebo nadmerne zásadité prostredie, čo môže ovplyvniť korózne reakcie. Optimálna hladina pH môže byť dôležitá pre minimalizáciu korózie.
  5. Materiálové napätie, ktoré sa prejavuje najmä tam, kde sú spojené rôzne kovy, môže vyvolávať koróziu. Napríklad pri spojení hliníka a ocele môže vznikať galvanická korózia.
  6. Prítomnosť bio organizmov ako sú rôzne baktérie alebo sinice, môžu tvoriť na povrchu kovov biofilmy, ktoré môžu zvyšovať koróziu.
  7. Kontakt s pôdou môže časom v štruktúre kovu vytvárať agresívne zmeny dôsledkom čoho vznikne korózia a výrazné oslabenie materiálu.

Vyberte si prvotriedne antikorózne farby

Vzniku korózie viete predchádzať veľmi praktickým a účinným riešením a to použitím kvalitných antikoróznych farieb. Kvalitná farba na železo zamedzuje vzniku korózie vytvorením bariéry medzi kovom a vonkajším prostredím. Niektoré farby môžete dokonca nanášať priamo na hrdzu. Ideálne však je, ak povrch pred nanášaním farby očistíte.

Pri maľovaní kovových povrchov je pritom dôležité mať na pamäti, že nie všetky farby na kov sú univerzálne. Rôzne kovy môžu vyžadovať špecifické typy farieb, a navyše, vlastnosti farieb sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho predmetu a prostredia, v ktorom sa nachádza. Z tohto hľadiska by sme mohli farby na kov rozdeliť napríklad na: farba na strechu, na radiátory, na hrdzu, farba na plech a farba na zárubne.

Vsaďte na kvalitné kovové materiály

Ďalšou možnosťou, ako predísť hrdzaveniu povrchov môže byť použitie kvalitnejšieho materiálu, ako napríklad nehrdzavejúca oceľ alebo hliník, ktoré sú najodolnejšie voči korózii. Osvedčil sa aj proces galvanizácie, kde sa jednoducho povedané prekrýva kov, iným druhom kovu, ktorý je odolnejší voči korózii, najčastejšie sú to zinok, chróm a nykel. Na galvanizáciu sa používajú špeciálne nátery a tento proces je možné vykonať aj za studena.

Správna starostlivosť a preventívne opatrenia môžu výrazne prispieť k ochrane kovových predmetov pred koróziou, preto buďte dôslední, pomôžete tak kovom zachovať si ich pôvodnú krásu a silu.

Komerčný článok

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!